top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5165

XDin anmälan har skickats
React utvecklare remote
TypeScript,React,Angular.Js,JIRA,AWS,PostgreSQL,CI/CD
Systemutvecklare
Gbg
Vårt utvecklingsteam arbetar med en kodbas primärt skriven i TypeScript, som används både för frontend och backend. Vi är just nu i en övergång från AngularJs till React för frontend-utvecklingen, vilket innebär att insikt i båda ramverken är ett plus. Men fokus bör ligga på React. På backend-sidan använder vi AWS's tjänster, med en tydlig inriktning på en serverless arkitektur, inklusive användning av Lambda, CloudFormation, EKS, med flera. Kvalitetssäkringen av vår kod hanteras genom enhetstester med verktyg som Mocha, Chai och Jest. Vårt arbetsflöde bygger på en kombination av Scrum och Kanban-metodik, med JIRA som huvudverktyg. Grafikprogrammering är också en viktig del av vår verksamhet, där vi idag använder biblioteket ThreeJs för visualisering. Tekniker & Kompetenser Språk och Ramverk Primär programmering: TypeScript Frontend: React (pågående övergång från AngularJs) Backend Ramverk: Sequelize Grafikbibliotek: ThreeJs Plattformar & Tjänster Cloud: AWS (Lambda, PostgreSQL RDS, S3, CloudFormation, EKS, Batch, CloudFront) Versionshantering & CI/CD: GitLab Projektledning: Scrum & Kanban genom JIRA Databas & Förvaring Databas: PostgreSQL Testning & Kvalitet Testramverk: Enhetstester med Mocha/Chai & Jest Ytterligare Kompetenser Övriga språk: Viss användning av Python för skripting Domänkunskap: Insikt i fotogrammetri & geodesi

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen