top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5168

XDin anmälan har skickats
Förvaltningsledare
Scrum,XLPM,DevOps,RemedyITSM,Confluence,Matomo
Projektledare,Scrum Master
Gbg
Förvaltningsledare Webbplattformar (nivå 3) sökes. Som tekniknära förvaltare leder du det operativa arbetet med att tekniskt förvalta ett flertal IT-stöd samt leda utvecklingsprojekt inom delteknikområdet Webbplattformar. Omfattning – 80-100%. Placering - ​Borlänge eller Göteborg (distansarbete är möjligt upp till 40%). Uppdraget förväntas pågå från ​2024-01-01​ till och med ​​2024-12-31​​ med option på förlängning om 6 + ​6 ​månader till och med ​​2025-12-31.​​  Krav specifikation: Har minst 5 års erfarenhet av att leda uppdrag inom IT-förvaltning (tillgångsförvaltning/asset management) och projekt inom offentlig verksamhet  Har giltig SCRUM-master certifiering  Har erfarenhet av att leda projekt enligt XLPM  Har minst 5 års erfarenhet av att hantera backlog och planering i Azure DevOps  Har erfarenhet av kravhantering  Har erfarenhet av att leda operativa forum   Har erfarenhet av ärendehantering i RemedyITSM  Har erfarenhet av produktionssättningsledning i RemedyITSM  Har dokumenterad erfarenhet av processkartläggning  Har erfarenhet av Confluence på Superuser-nivå, dvs. konfigurera applikationen, administrera användare och platser, stötta verksamhetsnära förvaltningen (t.ex. utbildningar och daglig support)  Har erfarenhet av Matomo på Superuser-nivå, t.ex. konfigurera analysobjekt  Ditt språk är svenska Referensuppdrag 

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen