top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5170

XDin anmälan har skickats
IT Projektledare
Scrum,XLPM,RemedyITSM,Confluence,Matomo
Projektledare
Gbg
Krav: Har minst 5 års erfarenhet av att leda uppdrag inom IT-förvaltning (tillgångsförvaltning/asset management) och projekt inom offentlig verksamhet Har giltig SCRUM-master certifiering Har erfarenhet av att leda projekt enligt XLPM Har minst 5 års erfarenhet av att hantera backlog och planering i Azure DevOps Har erfarenhet av kravhantering Har erfarenhet av att leda operativa forum Har erfarenhet av ärendehantering i RemedyITSM Har erfarenhet av produktionssättningsledning i RemedyITSM Har dokumenterad erfarenhet av processkartläggning Har erfarenhet av Confluence på Superuser-nivå, dvs. konfigurera applikationen, administrera användare och platser, stötta verksamhetsnära förvaltningen (t.ex. utbildningar och daglig support) Har erfarenhet av Matomo på Superuser-nivå, t.ex. konfigurera analysobjekt Konsultens språk är svenska Erbjuden konsult ska ha minst 2 års (24 månader) erfarenhet av att leda förändringsprojekt. kopplat till operativ och leveranspågående verksamhet, såsom tex industriell informations- och styrsystem. Styrks via CV, tydligt markerat med vilka uppdrag som avser att påvisa erfarenheten. Uppdragstider anges i år och månad, ÅÅ-MM. Kravet ska också styrkas med minst ett (1) godkänt referensuppdrag Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat i uppdrag med säkerhetsskyddad verksamhet. Referensuppdrag

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen