top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5171

XDin anmälan har skickats
Förvaltningsledare Webbplattformar
Scrum,XLPM,Azure,DevOps,RemedyITSM,Confluence,Matomo
Projektledare
Gbg
Som tekniknära förvaltare leder du det operativa arbetet med att tekniskt förvalta ett flertal IT-stöd samt leda utvecklingsprojekt inom delteknikområdet Webbplattformar. Du har minst 5 års erfarenhet av att leda uppdrag inom IT-förvaltning (tillgångsförvaltning/asset management) och projekt inom offentlig verksamhet Har giltig SCRUM-master certifiering Har erfarenhet av att leda projekt enligt XLPM Har minst 5 års erfarenhet av att hantera backlog och planering i Azure DevOps Har erfarenhet av kravhantering Har erfarenhet av att leda operativa forum Har erfarenhet av ärendehantering i RemedyITSM Har erfarenhet av produktionssättningsledning i RemedyITSM Har dokumenterad erfarenhet av processkartläggning Har erfarenhet av Confluence på Superuser-nivå, dvs. konfigurera applikationen, administrera användare och platser, stötta verksamhetsnära förvaltningen (t.ex. utbildningar och daglig support) Har erfarenhet av Matomo på Superuser-nivå, t.ex. konfigurera analysobjekt Ditt språk är svenska Referensuppdrag erfodras

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen