top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5175

XDin anmälan har skickats
Systemutvecklare/systemintegratör
BI,Qlik Sence,TimeXtender
Systemadministratör,Systemutvecklare
Gbg
Rollen innefattar utveckling och konfigurering av TimeXtender och koppling mot de bakomliggande källsystemen. Enterprisearkitekt Rollen innefattar arkitekturstöd kring vår BI lösningen i stort och hur man skall utveckla lösningen över tid. Rollen är bred och kräver mycket god generell kompetens inom BI men också specifikt till de produkter som vi använder. Rollen utvecklare/ systemintegratör kommer vara de som lägger den största tiden i projektet medan Enterprisearkitekt används när behov uppstår. Krav på rollen Systemutvecklare/systemintegratör: Erfarenhet inom BI projekt Erfarenhet av att ha arbetat med utveckling i Qlik Sense. Erfarenhet av att arbete med utveckling i TimeXtender i flera olika miljöer och helhetsansvar för utveckling. Erfarenhet av att arbeta mot flera olika källsystem. Krav på rollen Enterprisearkitekt: Djupgående kunskap om BI-system, datahantering, datalagring, dataanalys och rapporteringstekniker. Erfarenhet inom rollen som arkitekt. Erfarenhet inom BI projekt med flertalet olika teknikplattformar och källsystem. Erfarenhet av TimeXtender och Qlik Sense som nyckelkomponenter i en BI lösning. Erfarenhet av att leda och samarbeta med tekniska team och affärsenheter och ha förmågan att kommunicera tekniska lösningar till icke-tekniska intressenter BÖR-KRAV: Meriterande (Mervärde 1) om företaget har nivån: Heart partner med TimeXtender Elite partner med QlikTech

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen