top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5047

XDin anmälan har skickats
Senior Testare
Testare
Gbg
Kunden är leverantör av IT-lösningar och kommunikationstjänster inom hälso- och sjukvård, social omsorg, företagshälsovård, barn – och elevhälsovård samt kliniska laboratorium i Sverige. Drivkraften är att göra nytta för patienten via våra e-hälsolösningar. Behovet av nya lösningar är under ständig utveckling, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. Tillsammans med våra kunder är vi starkt engagerade i att förverkliga Sveriges e-hälsovision om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Produkten är det ledande journalsystemet för företagshälsa i Sverige. Rollen: Senior Testare. Din roll Du kommer att arbeta med att planera, utforma och utföra tester till vårt webbaserade journalsystem. I rollen ingår bl a att skapa testfall och testdata utifrån ställda krav. Rollen kan även komma att övergå till en ledande roll som testledare i framtiden om intresse finns. Vi arbetar agilt med iterativa systemutvecklingsmetoder där utvecklingscyklerna är korta och kontakterna med användare och kunder är täta. Du kommer att vara delaktig i hela utvecklingsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med systemutveckling, produktutveckling och service and support. Under en dag kan du exempelvis arbeta med att: Tolka krav och validerar testbarhet Skapa testfall och testdata samt planerar testfas Genomföra testfall, regressionstester Genomföra utforskande tester Detta är en otroligt utvecklande roll för dig som gillar att vara med tidigt i processen och har stor ansvarskänsla. Vi ser att du har goda ledaregenskaper och trivs med att ta täten i vår testning och kan se problem, lösningar och kundservice ur ett helikopterperspektiv. Vi ser på vårt arbete som att vi hjälper till att rädda liv och sätter stor stolthet i detta.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen