Anmälan till uppdrag 4237
Your mail address:
Uppdrag:  
Uppdrag: 4237: Projektledare ()
Produkter: Kommunikation, Projektledning
Roller: Projektledare
Beskrivning: Som delprojektledare har du ansvar för bl.a. följande arbetsuppgifter:  Planera, leda och styra införande- och avvecklingsfaserna i delprojekt Införande som omfattar bl.a. arkitektur, integrationsarbete, tester/testledning, konfigurering, förberedelse inför överlämning, interna och externa efterlevnadskontroller av informationssäkerhet, riskanalys, utbildningsmaterial, dokumentation, ev. migrering, gallring och arkivering  Bistå projektledaren vid resursplanering, styrning och uppföljning enligt projektplanen  Avvikleserapportering  Leverantörsstyrning  Bistå projektledaren med budget och prognosarbete  Kommunikation med olika intresenter enligt beslutad kommunikationsplanen  Vid behov samverka med och/eller medverka i andra projekt inom projektportföljerna för verksamhetsområde utbildning, kultur och fritid  Strukturerad ändringshantering inom ramen för projektet  Aktiv riskhantering genom samtliga projektfaser  Säkerställa att krav för GDPR och informationssäkerhetspolicy efterlevs vid införande av nytt IT-stöd
   
Personuppgifter: * = obligatorisk uppgift
Förnamn: *
Efternamn: *
E-post: *
Födelseår: *
Hemuppgifter: * = obligatorisk uppgift
Adress:*
Postnummer:*
Ort:*
Telefonnummer:*
Företagsuppgifter: Om du är anställd eller egenföretagare
Anställd / Egen:
Företag:
Postadress:
Postnummer:
Ort:
Tipsuppgifter: Var fick du tips om KonsultPoolen?
Var fick du tips:
CV * = obligatorisk uppgift / Personligt brev / Övriga upplysningar -Bifoga filer: (Word, PDF, Text)
CV:

Personligt brev / Övriga upplysningar:

Foto (gärna JPEG):

Kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda innan du skickar anmälan